Kauppatieteellisen tutkimuksen uudet tuulet -after work 12.4.

Miten meille markkinoidaan sosiaalisessa mediassa? Miten tekoäly auttaa ennustamaan yritysten ostokäyttäytymistä? Miten työnantaja voi tukea isyyttä? Miten julkisen sektorin organisaatiot muuttuvat joustavammiksi ja kokeilevammiksi? Miten verkkokauppa voi olla kestävää, kun yli puolet ostoksista palautetaan? Mitä ruoan tuotanto ja maatalous voivat opettaa meille kestävämmästä taloudesta?

Tiedekulmassa pe 12.4. klo 16:00-18:00


Kauppatieteet on paljon muutakin, kuin laskentatoimea ja kansantaloutta. Suomen eri kauppakorkeakouluissa etsitään vastauksia myös edellä mainittuihin ja moniin muihinkin kysymyksiin. Tule nauttimaan lasi viiniä ja kuulemaan kauppatieteiden eturivin tutkijoita perjantaina 12.4. Tiedekulmaan!

Kauppatieteet on erittäin suosittu opiskeluala, mutta kauppatieteissä tapahtuu paljon mielenkiintoista myös tutkimuksen puolella. Kauppakorkeakouluissa on satsattu erittäin paljon tutkimuksen laadun kehittämiseen ja kauppatieteellinen tutkimus on osalta Suomen Akatemian arvioinnin mukaan noussut maan vaikuttavimmaksi tutkimusalaksi.

Puhujina

Anna-Maija Lämsä – Onko isyys sallittua työelämässä?
Professori, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Työn ja perheen tasapainon edistäminen on vastuullisen henkilöstöjohtamisen merkki. Haasteena työelämässä on miesten hoivavastuiden nykyistä parempi huomiointi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun WeAll-hankkeessa (weallfinland.fi) on pureuduttu aiheeseen. Professori Anna-Maija Lämsä esittelee keskeiset tutkimustulokset.

Essi Pöyry – Vaikuttajamarkkinointi – Miten se toimii ja miltä se näyttää tulevaisuudessa?
Tutkijatohtori, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Kuluttajat viettävät enenevissä määrin aikaa sosiaalisessa mediassa, mutta suhteessa harvemmin seuraten kavereiden tuottamaa sisältöä. Niin kutsuttujen some-vaikuttajien saama ruutuaika on kasvanut ja markkinoijat ovat myös huomanneet tämän. Vaikuttajamarkkinointi on suosittu markkinoinnin muoto, ja tässä esityksessä käsitellään sen vaikuttavuutta kuluttajiin ja heidän ostopäätöksiinsä. Lisäksi pohditaan, miksi some-vaikuttajat ovat tulevaisuudessa menestyneimpien yritysten perustajia ja osakkaita.

Pekka Malo – B2B-AI: Kuinka ennustaa business-2-business ostokäyttäytymistä tekoälyn avulla?
Professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Sähköinen kaupankäynti on yleistynyt kuluttajien lisäksi myös yritystenvälisessä kaupassa. B2B-ostoprosessista yli puolet tapahtuu sähköisten rajapintojen kautta ja prosessista on tullut yhä ostajavetoisempi. Myyjälle on suuri etu, jos se pysty selvittämään missä vaiheessa ostoprosessia potentiaalinen asiakas on. Tässä puheenvuorossa professori Pekka Malo esittelee uuden lähestymistavan siihen, miten B2B-ostajien verkkokäyttäytymistä seuraamalla voidaan päätellä heidän ostovalmiuttaan.

Juha Tuunanen – Yritysyliopisto ja innovaatiosairaala? Koulutuksen, terveydenhuollon ja talouden uudet kytkennät
Professori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Julkinen sektori on viimeisten vuosikymmenien ajan ollut talouden globalisaation, kulttuuristen muutosten ja ns. viheliäisten ongelmien vuoksi uudelleenorganisoitumisen kohteena. Julkisen sektorin organisaatiot ovat kehittäneet toimintaansa aiempaa joustavammaksi, kokeilevammaksi, innovatiivisemmaksi ja oppivammaksi. Samalla ne ovat etsineet uusia tapoja, joilla terveydenhuoltoa ja koulutusta voidaan yhdistää liiketoiminnan ja yritysorganisaatioiden kanssa. Tässä esityksessä tarkastellaan eräitä viime aikaisia ratkaisuja, joilla yliopistot ja sairaalat ovat uudistaneet perinteisiä toimintatapojaan ja kehittäneet uusia yhteistoiminta-alustoja liiketoimintaa ja innovaatioita tukenaan.

Hannu Saarijärvi – Palautuskäyttäytyminen – Verkkokaupan “Wicked Problem”
Professori, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Verkkokaupan volyymin ennustetaan tuplaantuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Globalien verkkokauppojen välisessä kilpailussa niiden tarjoamista palautusehdoista on tullut entistä keskeisempi kilpailukeino. Verkko-ostosten palauttamisesta onkin tullut entistä helpompaa, sillä se on tapa alentaa verkko-ostamiseen liittyvää riskiä ja lisätä tilaamista. Tämä on kuluttajan etu, mutta ruokkii myös monimuotoista palautuskäyttäytymistä: arvioiden mukaan jopa puolet muodin verkkokaupoista tilatuista tuotteista palautetaan. Tämä ei ole vain taloudellinen, vaan myös ympäristöön liittyvä haaste. Mitä pitäisi tehdä?

Galina Kallio – Uusi talous – mitä maa voi opettaa meille taloudesta?
Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Kapitalismiin pohjaavaa markkinataloutta on kritisoitu muiden muassa planetaaristen rajojen huomiotta jättämisestä taloudellisessa toiminassa sekä epätasa-arvoisuuden luomisesta. Maatalouden ja ruuan tuotannon ympärille on viime vuosina syntynyt moninaisia malleja, jotka tarjoavat vaihtoehtoja talouden uudelleenorganisointiin. Voiko yhteys maahan opettaa meille jotain uutta taloudesta?

Juontajana Matti Parpala