Liiketaloudellinen Aikakauskirja siirtyy ABS:lle

ABS ja Liiketaloustieteellinen yhdistys r.y – Företagsekonomiska förening r.f. – the Association for Business Administration yhdistyivät kesän 2012 aikana. Liiketaloustieteellinen yhdistys on julkaissut vuodesta 1952 Liiketaloudellista Aikakauskirjaa (LTA). ABS:n hallitus on sitoutunut kehittämään ja nostamaan Aikakauskirjan tieteellistä tasoa entisestään. Sekä ABS:n että Liiketaloustieteellisen yhdistyksen jäseninä olivat kaikki Suomessa toimivat yliopistolliset kauppatieteelliset yksiköt, joten LTA:n julkaiseminen pysyy samoissa käsissä, vaikka taustalla toimiva yhdistys muuttuu.

Lisää tietoa Liiketaloudellisesta Aikakauskirjasta sekä sen sähköiset versiot löytyvät täältä.