Jukka Pellinen ABS:n puheenjohtajaksi

ABS:n syyskokous valitsi ABS:lle uuden puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajana vuoden 2013 alusta toimii Professori Jukka Pellinen Jyväskylän yliopistosta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Perti Sahlström Oulusta sekä Jan-Åke Törnroos Åbo Akademista.

ABS:n syyskokous valitsi ABS:lle uuden puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajana vuoden 2013 alusta toimii Professori Jukka Pellinen Jyväskylän yliopistosta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Perti Sahlström Oulusta sekä Jan-Åke Törnroos Åbo Akademista.

Jukka Pellinen on johdon laskentatoimen professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on toiminut dekaanina viimeiset neljä vuotta. Tuona aikana on muuttunut yliopistolaki ja taloustieteiden tiedekunta vaihtunut yliopiston kauppakorkeakouluksi.

Pellisen mukaan ABS:llä on tärkeä tehtävä kauppatieteellisen alan yhteisten intressien, yhteistyön ja kehittämisnäkemysten muodostajana. Suomi on hyvä maa, mutta hyvinvointiamme varjostavat tällä hetkellä melkoiset taloushuolet. Kansallista strategiatyötä on syytä jatkaa, jotta kauppatieteellisen alan tietopääomamme olisi edelleen kertyvä ja löytäisi oikeat vaikutuskanavat.

Professori Petri Sahlström on työskennellyt laskentatoimen professorina taloustieteiden tiedekunnassa vuodesta 2005 ja toiminut lisäksi laitosjohtajana ja tiedekunnan koulutusasioista vastaavana varadekaanina. Sahlström väitteli kauppatieteiden tohtoriksi Vaasan yliopistossa vuonna 2000 ja työskenteli Vaasan yliopistossa laskentatoimen professorina 1999 lähtien ja laitosjohtajana 2003 -2005 ennen siirtymistään Oulun yliopistoon.

 

Professori Jan-Åke Törnroos toimii Kansainvälisen markkinoinnin professorina Åbo Akademin kauppakorkeakoulussa. Hän on Kauppakorkeakoulun johtaja vuodesta 2010 jolloin Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) otti uudelleen käyttöön entisen nimensä. Törnroos tutkii mm. markkinointiverkostoja B2B markkinoilla, kvalitatiivista metodiikkaa, kansainvälistymisen teoriaa ja ajan roolia prosessitutkimuksessa.

 

Lisätietoja:

Jukka Pellinen, jukka.o.pellinen (a) jyu.fi, +358504280803

Juuso Leivonen, pääsihteeri, juuso.leivonen (a) abs.fi, +358407307236