Ekonomiliiton opetuspalkinnon voitto matkaa tänä vuonna Vaasan yliopistoon

Suomen Ekonomiliiton opetuspalkinto 2014 voitto menee Vaasan yliopistoon.  Kilpailun voittaneen 15 opintopisteen kurssikokonaisuuteen kuuluvat Vaasassa markkinoinnin pääaineopiskelijoille suunnatut tilastotieteen johdantokurssi, tilastollisen tietojenkäsittelyn kurssi sekä markkinoinnin analyysit.

Kurssikokonaisuudesta vastaavat yliopisto-opettaja Minna-Maarit Jaskari ja tutkijatohtori Katarina Hellen kauppatieteellisestä tiedekunnasta sekä päätoiminen tuntiopettaja Christina Gustafsson teknillisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden yksiköstä.

 

Opetuspalkinnonvoitttajat-2014

 

Paikalliset opiskelijayhdistykset ehdottavat opetuspalkinnon saajia, joten tällä kertaa Vaasassa kauppatieteen ainejärjestö Warrantti ry:llä on aihetta hymyyn.

Warrantissa koulutusasioista vastaavan Pauliina Rintalan mielestä hyvää opetusta on tieto, jota opiskelija voi hyödyntää valmistuttuaan työelämässä.

Kilpailussa haettiin tänä vuonna kvantitatiivisten menetelmien kurssia tai kurssikokonaisuutta.
Markkinointiekonomit saavat kurssikokonaisuuden opiskeltuaan hyvät valmiudet tilastollisten analyysien tulkintaan, soveltamiseen ja käyttämiseen. Raati painotti myös sitä, että kokonaisuus on käytäntönä hyvin levitettävissä myös muihin kauppatieteen koulutusta antaviin yksiköihin,

Ekonomiliiton koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Ville Niukko perustelee valintaa.

Opetuspalkinnon saajasta päättänyt raati koostuu Ekonomiliiton koulutuspoliittisesta toimikunnasta sekä lisäksi neljästä kylteripuheenjohtajien nimeämästä opiskelijajäsenestä.

“Raati perusteli Warrantin esityksen voitokkuutta esimerkiksi sillä, että kurssikokonaisuus on järkevä jatkumo, joka on hyvin yhdistetty pääaineeseen, mikä lisää opiskelijoiden motivaatiota. Raati arvosti kokonaisuuden toteutustapaa, joka yhdistää teorian ja käytännön kiinnostavalla tavalla toisiinsa”, Ekonomiliiton koulutuspoliittinen asiamies Suvi Eriksson kertoo.

“Hyvä opetus on hyvän ekonomikoulutuksen perusta. Ekonomien ja ekonomitutkinnon arvostus kumpuaa suoraan opiskelijoiden ja valmistuvien ekonomien osaamisesta työmarkkinoilla sekä heidän kyvystään pitää osaamisensa ajantasaisena muuttuvassa ympäristössä”, Ekonomiliiton puheenjohtaja Timo Saranpää sanoi palkintojenjakotilaisuudessa.

Ekonomiliitto onnittelee lämpimästi Vaasan yliopistoa ja erityisesti kurssikokonaisuuden vastuuhenkilöitä sekä kiittää Warrantti ry:tä aktiivisuudesta ja hyvän esityksen valmistelemisesta.
Lisätietoja:

Suvi Eriksson, koulutuspoliittinen asiamies, Ekonomiliitto
p. +358408488935, suvi.eriksson@sefe.fi

**

Lue opetuspalkinto 2014 -voittajien haastattelu

**

Ekonomiliiton opetuspalkinto jaetaan vuosittain. Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämiseen, antaa tunnustusta hyville käytännöille sekä tukea niiden leviämistä kauppatieteellisten yksiköiden välillä.

Kilpailun teema vaihtuu vuosittain.  Palkinnon suuruus on 6 000 euroa. Voittaneen esityksen tehnyt opiskelijajärjestö palkitaan 1 000 eurolla. Opetuspalkinnon voitot tulevat KAUTE-säätiön SEFE-rahaston varoista. KAUTE-säätiö edistää kauppatieteellistä ja teknillistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimustoimintaa. Opiskelijajärjestöt vastaavat kilpailuesitysten tekemisestä.

**

Kuvassa: Opetuspalkinnon voittajat vuodelta 2014 Christina Gustafsson (vas.), Katarina Hellen ja Minna-Maarit Jaskari.