Finlands Ekonomer stöder den ekonomiska utbildningen och forskningen med en halv miljon euro

Finlands Ekonomer beslutade på sitt förbundsmöte den 20 maj att skänka 500 000 euro till universitet som ansvarar för utbildning och forskning i ekonomiska vetenskaper. Beloppet fördelas mellan universiteten i proportion till antalet avlagda ekonomie magisterexamina.

”Vi vill samtidigt vara ett exempel som uppmuntrar även andra att ta hand om vårt viktigaste kapital, kompetensen”, säger Finlands Ekonomers ordförande Timo Saranpää. Han betonar att kvaliteten på den ekonomiska utbildningen och forskningen är ett viktigt strategiskt mål för förbundet.

I praktiken innebär donationen på 500 000 euro åtminstone en miljon euro till de ekonomiska vetenskaperna. Detta beror på att medelsanskaffning som bäst pågår vid universiteten och för privata donationer som universiteten får in under denna period får de också statens motfinansiering.

”Finlands Ekonomer hoppas att donationen stöder nationellt samarbete i branschen och en kontinuerlig utveckling av innehållet i ekonomutbildningen samt vidareutvecklar flexibla studiemöjligheter för studerandena. I och med donationen binder vi oss också att fortsätta det intensiva samarbetet med Föreningen för handelshögskolorna i Finland ABS rf”, betonar Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming.

Donationen ger Finlands Ekonomer tillfälle att under hösten 2017 synas i glada tecken vid de tio universitet som har utbildningsansvar i ekonomiska vetenskaper.

Mer information:
Timo Saranpää, ordförande, tel. 050 523 6005
Hanna-Leena Hemming, verksamhetsledare, tel. 050 511 3048