Ylioppilastodistuksen pisteytyksestä kauppatieteissä

Vuoden 2020 valintakriteerit ja etenkin ylioppilastodistuksesta annettavat pisteet, ovat herättäneet vilkasta keskustelua. Yksi kritiikin aihe on ollut eri aineiden saamat pisteet ylioppilastodistuksen pisteytystaulukossa ja miksi jotain tiettyä ainetta, esim. yhteiskuntaoppia, ei ole otettu painotetuksi aineeksi kauppatieteellisellä alalla.

Pisteytysmallit on kauppatieteellistä alaa laajempi projekti, johon suomalaiset yliopistot ovat sitoutuneet. Yleisesti ottaen pisteytysmallit pohjautuvat lukion kurssimääriin (pakolliset + valtakunnallisesti saatavilla olevat syventävät). Toisin sanoen, mitä laajemman aineen suorittaa hyvin arvosanoin, sitä enemmän siitä saa pisteitä. ”Opiskelijavalintojen uudistaminen” –hankkeessa kehitetyt pisteytysmallit herättävät suurta kiinnostusta ja keskustelua. Yleisimpiä kysymyksiä löytyy hankkeen nettisivuilta, Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta sekä mm. syksyllä 2018 järjestetyn opinto-ohjaajille suunnatun tilaisuuden tallenteesta.

Ylioppilastodistuksen pisteytyksestä käytiin pitkä keskustelu myös kauppatieteiden alalla ja ABS:n piirissä. Kauppatieteissä päädyttiin antamaan pisteitä äidinkielessä, matematiikan arvosanasta, parhaat pisteet antavasta kielestä sekä kahdesta muusta parhaat pisteet antavasta aineesta. Äidinkieli ja matematiikka ennustavat tutkimuksen mukaan parhaiten opintomenestystä alalla. Ja kielitaito on tärkeää kaupallisella alalla, mutta sitä on lähes mahdoton hankkia enää yliopisto-opintojen aikana. (Tarkemmin kauppatieteiden pisteytystaulukko löytyy Opintopolusta)

Kauppatieteet on hakupaineala, jonne vuonna 2018 oli kaikkiaan 12304 hakijaa, joista 8604 ensisijaista hakijaa, tavoittelemassa 1890 paikkaa. Näin suurena alana kauppatieteet ei halua ohjata nuoria liikaa painottamalla äidinkielen, matematiikan ja kielten lisäksi jotain tiettyä ainetta, vaan kannustaa monipuolisiin ainevalintoihin ja seuraamaan omaa mielenkiintoaan. Tämä heijastelee myös sitä, että valmistumisen jälkeen kauppatieteilijät päätyvät hyvin moninaisille aloille, julkiselle ja yksityiselle sektorille, yrittäjiksi ja työntekijöiksi. Yksilön omat kiinnostuksen kohteet ja valmiuden mukaiset valinnat tuottavat varmasti parhaan lopputuloksen kaikkien kannalta.

Suomen kauppakorkeakoulut korostavat yhteiskuntaopin ja talousosaamisen tärkeyttä toisella asteella ja kansalaisten yleistaitoina ja kannustaa lisäämään näiden aineiden opetusta ja saatavuutta ympäri maan. Mutta samalla Suomen kauppakorkeakoulut katsovat, että yliopistojen sisäänpääsykriteerit eivät ole oikea tapa tehdä kannanottoa aiheeseen, jota pitää ratkoa perus- ja toisen asteen opetussuunnitelmien laatimisen yhteydessä.

Helsingissä 20.9.2018

SUOMEN KAUPPAKORKEAKOULUT (ABS) RY

Markus Granlund Juuso Leivonen

puheenjohtaja pääsihteeri

Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) on yliopistotasoisten kauppatieteellisten yksiköiden yhteistyöorganisaatio, jota johtaa kaikkien yksiköiden johtajista koostuva hallitus. ABS myös ohjaa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. 

Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon voittaja on Mari Suoranta Jyväskylän yliopistosta

Tutkijatohtori Mari Suoranta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta on voittanut Suomen Ekonomien 10 000 euron arvoisen Opetuspalkinnon. Palkinto jaettiin tänään 18.9.2018 Dare to Learn-tapahtuman yhteydessä Kaapelitehtaalla.

Suoranta on erityisen ansioitunut uraauurtavassa työssään kasvuyrittäjyyden edistämisessä: hän opettaa Venture Lab-kurssia, joka tuo liike-elämää, opiskelijoita ja tutkijoita lähemmäs toisiaan kurssilla perustettavien yritysten kautta. Suoranta onkin paneutunut poikkeuksellisen vahvasti kauppatieteen opiskelijoiden yrittäjyyskasvatukseen sekä myyntiosaamisen luomiseen. Suoranta toimii myös yrittäjyyden esiintuojana yhteistyössä yhdysvaltalaisen University of California Berkeley yliopiston professorien kanssa hyödyntämällä Berkeley Method of Entrepreneurship opetus-ja toimintamallia, jonka kehittämiseen hän myös osallistuu.

”Palkintoraati perusteli voittajan valintaa erityisesti tämän monipuolisella ja vaikuttavalla työllä opiskelijoiden yrittäjävalmiuksien lisäämiseksi sekä kasvuyrittäjyyden ja vahvan myyntiosaamisen edistämisessä. Lisäksi hänen vahvat yhteytensä elinkeinoelämään ovat erityisen tärkeitä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymisessä. Olimme aidosti vaikuttuneita myös opiskelijoiden ehdottamista näkökulmista tämän vuotiseen teemaamme – maailmanparannukseen. Voittaja Mari Suorannan kursseilla on ideoitu ja perustettu yrityksiä, jotka pyrkivät luomaan parempaa maailmaa meille kaikille. Esimerkkeinä sisäilmaa aktiivisesti ja älykkäästi puhdistava viherseinä sekä Afrikan tiekuolemia heijastimilla ehkäisevä yritys”, kertoo Opetuspalkintoraadin puheenjohtaja Eero Kiiski

”Kauppatieteen yliopisto-opiskelijoilla on parhaat mahdollisuudet muuttaa maailmaa, ratkaista merkittäviä ongelmia myös liiketoiminnan keinoin. Tässä prosessissa opettajan tehtävä on mielestäni tarjota viimeisimmän tutkimuksen mukaista tietoa, olla valmentaja ja ohjaaja, monimutkaisen maailman selkeyttäjä”, kommentoi tutkijatohtori Mari Suoranta.

Kilpailun korkeasta tasosta johtuen palkintoraati päätti jakaa Opetuspalkinnon lisäksi kaksi 2000 euron arvoista kunniamainintaa, jotka myönnettiin akatemialehtori Jonas Lagerströmille Åbo Akademista ja professori Paavo Ritalalle Lappeenrannan teknillinen yliopistosta. Voittaneen esityksen tehnyt kylteriyhteisö, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat Pörssi ry, palkitaan lisäksi 2000 eurolla.

Opetuspalkinnolla tuettu kauppatieteellisen opetuksen kehittämistä jo 20 vuotta

Opetuspalkinto täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Suomen Ekonomit etsi opettajaa tai opettajatiimiä, joka parhaiten antaa opiskelijoille valmiuksia ratkaista ihmiskunnan kiperiä haasteita ja muuttaa maailmaa. Ehdotukset voittajaksi tekivät opiskelijat ja palkintoraadin jäsenistäkin yli puolet on opiskelijoita.

Suomen Ekonomit tukee Opetuspalkinnolla kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä. Kilpailussa haetaan toimivia ja innovatiivisia käytänteitä, jotka voivat toimia esimerkkeinä hyvästä opetuksesta kaikille yliopistoille sekä olla toimintatapana levitettävissä. Rahapalkinnon myöntää KAUTE-säätiö, joka edistää kauppatieteellistä ja teknistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimustoimintaa.

“Ryhdyimme 1990-luvun alussa keräämään systemaattisesti vastavalmistuneiden ekonomien palautetta. Opetuspalkinto (aiemmin Opetussaavutuspalkinto) oli luonteva seuraava askel nostaa esiin hyvän opetuksen tärkeys ja osoittaa arvostuksemme kauppatieteiden opettajille”, avaa palkinnon historiaa Suomen Ekonomientoiminnanjohtaja Anja Uljas.

Lisätietoja:

Mari Suoranta
tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto
puh. 040 508 5552
mari.suoranta@jyu.fi

 

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden sekä alan opiskelijoiden, kyltereiden, palvelu- ja etujärjestö. Yli 52 000 jäsenellään se on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Suomen Ekonomit on kylterin ja ekonomin paras urakumppani, joka edistää jäsentensä osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä sekä ekonomikoulutuksen arvostusta. Suomen Ekonomit on mukana neuvottelemassa työehtosopimuksista ja työelämäkysymyksistä osana Akavaa ja akavalaisia neuvottelujärjestöjä.

Linkki alkuperäiseen uutiseen Suomen Ekonomien sivuilla