Kauppa- ja taloustieteet nousi Suomen vaikuttavimmaksi tieteenalaksi

Suomen Akatemian Tieteen tila 2018 -raportin mukaan kauppa- ja taloustieteet ovat kasvattaneet julkaisumääräänsä ja vaikuttavuuttaan huomattavasti. Ala on raportin mukaan Suomen vaikuttavin tieteenala. Viime viikolla julkaistun raportin mukaan Suomen tieteen taso on noussut yleisesti ja etenkin kauppa- ja taloustieteissä nousu on ollut merkittävää.

Suomen kauppa- ja taloustieteet ovat muihin tieteenaloihin verrattuna julkaisumäärältään aktiivisempia kuin maailmalla keskimäärin ja jättävät alan tutkimuksen vaikuttavuutta vertailtaessa taakseen muun muassa Kiinan, Ranskan, Saksan, Ruotsin ja Norjan”, iloitsee Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) ry:n uusi puheenjohtaja, Lappeenrannan LUT-kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo.

Kauppa- ja taloustieteissä on tehty Suomessa pitkäjänteistä työtä laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kauppa- ja taloustieteiden julkaisumäärä Suomessa on 3,6 kertaistunut 2000-luvun alusta lukien. Myös tutkimuksen vaikuttavuus on parantunut merkittävästi.

Kauppa- ja taloustieteiden ns. Top 10 -indeksi parani 2000-luvun alusta kymmenessä vuodessa 0,65:stä 1,35:een. Indeksi 1 on maailman keskitaso. Samaan aikaan Suomen kaikkien tieteenalojen vaikuttavuus nousi 1,01:stä lukuun 1,12. Tämä kertoo, että suuri osa Suomen tieteen tason noususta johtuu kauppa- ja taloustieteiden tutkimuksen määrän ja laadun erittäin merkittävästä paranemisesta.

Kauppa- ja taloustieteet ovat aktiivisesti kehittäneet laatuaan kotimaassa sekä myös kansainvälistyneet vauhdilla. Kuten raportista käy hyvin ilmi, kansainvälisessä yhteistyössä tehtyjen julkaisujen vaikuttavuus on merkittävästi suurempi kuin ainoastaan kotimaisten, tai vain yliopiston sisällä tehtyjen julkaisujen vaikuttavuus. Kauppa- ja taloustieteet ovat myös kasvaneet tieteenalana.

Tieteen tila 2018 -raportti on Suomelle ja kauppa- ja taloustieteille erittäin hieno tapa lopettaa vuosi. Jatkamme juoksun parantamista myös vuonna 2019”, lupaa Saarenketo iloisena.

Lisää Tieteen tila 2018 -raportista Suomen Akatemian sivuilta: http://www.aka.fi/tieteentila

Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) on Suomen kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden yhdistys. ABS pyrkii lisäämään entisestään yhteistyötä sekä jäsentensä kesken että jäsenten ja yhteistyökumppaneiden välillä.

Lisätietoja:
Dekaani Sami Saarenketo, 050 308 6181, sami.saarenketo () lut.fi
Pääsihteeri Juuso Leivonen, 040 730 7236, juuso.leivonen () abs.fi