Urvalsprovet till den gemensamma antagningen till ekonomutbildning genomfördes framgångsrikt på distans

Den första fasen av urvalsprovet för de ekonomiska vetenskaperna genomfördes framgångsrikt som ett elektroniskt prov på distans tisdagen den 2 juni. Totalt 9150 sökande deltog i det nationella distansprovet.

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning deltar Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet samt Östra Finlands, Tammerfors och Vasa universitet, LUT-universitetet samt Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

I hela landet finns det 1905 intagningsplatser för utbildning inom de ekonomiska vetenskaperna. Totalt har 1617 platser redan fyllts med ett urval baserat på betyg. I år var antalet sökande till utbildningar inom de ekonomiska vetenskaperna 13 683.

“Jag tycker att den första fasen av urvalsprovet för de ekonomiska vetenskaperna gick riktigt bra. Vi har haft några enstaka problem men i stort kan vi vara nöjda med provarrangemangen. Senare kommer vi att göra en grundlig analys av erfarenheterna av de nya provarrangemangen hos enheterna som deltog i de ekonomiska vetenskapernas gemensamma urval.” från organisation för de finska handelsvetenskapliga universitetsenheter ordförande Sami Saarenketo.

Urvalsprovet på distans genomfördes på en plattform från yrkeshögskolan Metropolia som har använts för urvalsprov till yrkeshögskolorna och denna vår även till universiteten. De sökande deltog i provet på sina egna datorer och nätverksanslutningar som de själva var ansvariga för. Teknisk support fanns tillgänglig via universitetens ansökningstjänster och IT-supporter.

Urvalsprovets andra fas kommer att anordnas den 16 juni. Provet i den andra fasen kommer i första hand att genomföras i lokaler som anordnas av universiteten i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifterna. De sökande underrättades den 27 maj om metoden för att genomföra urvalsprovet.

Resultatet av det gemensamma urvalet kommer att stå klart den 15 juli