Kauppatieteellisen alan valintakoe 2.6.2020 järjestettiin onnistuneesti etäyhteyksillä

Kauppatieteellisen alan ensimmäisen vaiheen valintakoe sujui onnistuneesti sähköisenä etäkokeena tiistaina 2.6. Valtakunnalliseen etäkokeeseen osallistui kaikkiaan 9150 hakijaa.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasan yliopistot, LUT-yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

Valtakunnallisesti aloituspaikkoja kauppatieteellisen alan koulutukseen on 1905. Paikoista yhteensä 1617 on jo täytetty todistusarvosanoihin perustuvalla valinnalla. Tänä vuonna hakijoita kauppatieteellisen alan koulutukseen oli 13 683.

”Kauppatieteiden ensimmäisen vaiheen valintakoe onnistui mielestäni erittäin hyvin. Joitakin satunnaisia yhteydenottoja on tullut mutta isossa kuvassa voimme olla tyytyväisiä koejärjestelyihin. Tulemme myöhemmin perusteellisesti analysoimaan yhteisvalintaan osallistuneiden kauppatieteellisten yksiköiden kokemukset näistä uusista koejärjestelyistä.” sanoo kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden yhdistyksen puheenjohtaja Sami Saarenketo.

Etävalintakoe toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoamalla alustalla, jota on käytetty ammattikorkeakoulujen ja tänä keväänä myös yliopistojen yhteisissä valintakokeissa. Hakijat osallistuivat kokeeseen omilla tietokoneillaan ja verkkoyhteyksillään, joiden toimivuudesta he olivat vastuussa. Teknistä tukea oli saatavilla yliopistojen hakijapalveluista ja IT-tuesta.

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään 16. kesäkuuta. Toisen vaiheen koe toteutetaan ensisijaisesti yliopistojen järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Hakijoita tiedotettiin valintakokeen toteuttamistavasta 27. toukokuuta.

Yhteisvalinnan tulokset valmistuvat viimeistään 15.7.2020. Valintakokeen oikeat vastaukset julkaistaan yhdessä 2-vaiheen valintakokeen vastausten kanssa tulosten julkistamisen jälkeen.

Kauppatieteiden päivillä 21.8. keskustellaan alan tulevaisuudesta – seuraa live-streamia ja osallistu!

Tapahtuman aikana syvennytään kauppatieteiden tulevaisuuteen sekä tutkimuksen että koulutuksen näkökulmasta. Käsittelyssä ovat myös työelämän tarpeiden vaikutukset kauppatieteelliseen alaan. Ajankohtaiskeskustelujen lisäksi maanantaina jaetaan Suomen Ekonomien perinteinen Opetuspalkinto.

Valtakunnalliset Kauppatieteiden päivät kokoaa 21.-22.8. Helsinkiin alan ajankohtaistapaamiseen yliopistojen kauppatieteellisten yksiköiden johtoa, hallintoa ja muuta henkilökuntaa, opiskelijoita sekä Suomen Ekonomien edustajia. Kiinnostavia teemoja käsitellään sekä kotimaisten että kansainvälisten alustusten avulla.

Keskustelualustustuksiin toivotaan laajemmaltakin yleisöltä aktiivista osallistumista, joten ensimmäisen päivän ohjelma välitetään tänä vuonna suorana myös verkossa. Katso alta maanantain ohjelma ja seuraa live-streamia täältä: https://youtu.be/0cQ_0U0o0dE.  Voit mieluusti osallistua keskusteluun kysymyksin ja kommentein twitterissä käyttämällä hashtagia: #kauppatieteet

Tapahtuman järjestävät tänä vuonna yhteistyössä Suomen Kauppakorkeakoulut (ABS) ja Suomen Ekonomit.

Maanantain 21.8. ohjelma

10.30 Avaussanat

ABS:n puheenjohtaja Markus Granlund
Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää

10.45-12.00 Ensimmäinen keskustelu: Kauppatieteiden suunta tieteenalana
(keskustelu käydään englanniksi)
Keskustelun vetää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Ingmar Björkman ja keskustelemassa ovat:
-Heikki Mannila, pääjohtaja, Suomen Akatemia
-Juha-Matti Saksa, rehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
-Nikolaj Burmeister, Head of office, Dean’s Office of Research in Copenhagen Business School

12.00-13.00 Lounas

13.00-13.45 Toinen keskustelu: Impact of Business Schools on the world around it
Alustamassa Michel Kalika, BSIS co-director, EFMD, Professor IAE LYON, University Jean Moulin, France

13.45-14.45 Kolmas keskustelu: Työmarkkinoiden muuttuvat osaamistarpeet ja kauppatieteet
Keskustelua fasilitoi Turun kauppakorkeakoulun opiskelijayhdistys TuKY:n puheenjohtaja Kristian Raitio ja keskustelemassa ovat:
– Outi Taivainen, henkilöstöjohtaja, OP-ryhmä
– Jussi Kallasvuo, Chief Investment Officer, Evervest Oy

14.45-15.15 Kahvitauko

15.15-16.15 Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon 2017 jako: Vuoden opettaja
– Palkinnon luovuttaa Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Hanna-Leena Hemming
-Palkinnon voittaja pitää puheenvuoron

16.15-16.30 Päivän yhteenveto

Lisätietoja

SUVI ERIKSSON koulutuspoliittinen asiamies 040 848 8935 suvi.eriksson@ekonomit.fi

JUUSO LEIVONEN pääsihteeri 040 730 7236 juuso.leivonen@abs.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kauppatieteiden opetusyhteistyötä yli miljoonalla eurolla

Kymmenen yliopiston kansallisella yhteistyöllä tarjotaan pian digitaalisesti liiketoimintaosaamisen perusteita vuosittain yli tuhannelle opiskelijalle kauppatieteiden ulkopuolelta

Kymmenen suomalaista yliopistoa ottaa tänä vuonna ison harppauksen yhteistyön tiivistämiseksi kauppatieteiden alalla. Suomen Kauppakorkeakoulut ABS ry:n aloitteesta valmisteltu yhteinen liiketoimintaosaamisen digitaalinen opetus käynnistyy syyskuussa 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 2.2.2017 1 006 400 euron avustuksen opintokokonaisuuden toteuttamiseen. Kursseille odotetaan vuosittain yli tuhatta opiskelijaa, sillä pilottilukuvuoden 2017–2018 jälkeen ne ovat avoinna kaikille osallistuvien yliopistojen tutkinto-opiskelijoille.

”Yliopistorajat ylittävä yhteinen opetustarjonta tässä mittaluokassa on uraa uurtava. Samalla luomme aivan uudenlaista yhteistyön toimintamallia koko yliopistokentälle. Vastaamme myös koko ajan kasvavaan tarpeeseen luoda mahdollisuuksia muiden alojen opiskelijoille täydentää omaa tutkintoaan kauppatieteellisellä sivuaineella. Käytännössä miltä tahansa alalta valmistuvalle opiskelijalle on hyötyä kauppatieteellisestä osaamisesta. Siksi ohjelma haluttiin suunnata nimenomaan muiden alojen opiskelijoille. Suomen kauppakorkeakoulut näkevät tämän osana yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Korkeatasoisen digitaalisen opetustarjonnan lisäämiseen yliopistoissa on myös suuri tarve”, kertaa ABS ry:n puheenjohtajana toimiva dekaani Markus Granlund Turun kauppakorkeakoulusta.

Yhteistyöopinnot edellyttävät tarkkaa suunnittelua ja ennen kaikkea hyvää kauppatieteiden alan yhteistyöhenkeä. Yhteistyön pohjaa on rakennettu systemaattisesti jo vuodesta 2011 alkaen, kun kauppatieteiden kansallinen yhdistys ABS ry perustettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee liiketoimintaosaamisen digitaalisen opintokokonaisuuden käynnistämistä yhteensä 1 006 400 eurolla osana laajempaa erityisavustusta korkeakoulujen kehittämishankkeisiin. Hankkeeseen haettiin alun perin 1 165 000 euroa. Osallistuvat yliopistot rahoittavat 30% hankkeen kustannuksista.

”Digitaalisen opetusyhteistyön suunnittelu aloitettiin KAUTE-säätiön tuella jo vuoden 2016 alusta. Nyt saadun avustuksen myötä pääsemme syksyllä aloittamaan pilotoinnin kursseilla, joista vastaa yhteistyössä opettajat useasta yliopistosta. Yhteisen opetustarjonnan luominen suuremmille opiskelijaryhmille on haasteellista, koska vallitsevat toimintamallit ja käytettävät tietojärjestelmät eivät vielä tue yliopistojen välistä yhteistyötä. Siksi OKM:n myöntämä erityisavustus ja muu tuki on käynnistysvaiheessa aivan olennainen.”, kiittelee hankkeen ohjelmapäällikkö Taina Eriksson.

Liiketoimintaosaamisen digitaalinen opintokokonaisuus on suunniteltu opiskelijoille, jotka eivät opiskele kauppatieteiden koulutusohjelmissa. Paketti tarjoaa muiden alojen opiskelijoille mahdollisuuden oppia talouden ja yritystoiminnan perusteet monialaisissa opiskelijatiimeissä. Kurssien opetus tapahtuu verkossa digitaalisella oppimisalustalla, ja opiskelija voi itse päättää missä ja milloin hän haluaa opiskella. Opiskelija saa koota omaan osaamistarpeeseensa sopivan paketin kahdeksasta tarjolla olevasta kurssista.

 

Lisätietoja:
ABS ry:n puheenjohtaja, dekaani Markus Granlund, +358 2 333 9200 markus.granlund () utu.fi
Hankkeen ohjelmapäällikkö Taina Eriksson, +358 40 728 6196, taina.eriksson () utu.fi
ABS ry:n pääsihteeri Juuso Leivonen, +358 40 730 7236, juuso.leivonen () abs.fi

Pian tarjolla: uusi liiketoimintaosaamisen digitaalinen opintokokonaisuus yliopisto-opiskelijoille

Kauppatieteellistä yliopisto-opetusta tarjoavat yksiköt etenevät korkeakoulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä toteuttamalla kärkihankkeenaan yhteisen digitaalisen opintokokonaisuuden. Kokonaisuus on suunnattu muiden alojen yliopisto-opiskelijoille.

”Moni kauppatieteen yksikkö tarjoaa jo nyt merkittävän määrän opetuksestaan nimenomaan sivuaineopiskelijoille. Uusi liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus on kansantaloudellisesti merkittävä. Sen myötä voimme tarjota entistä laajemmalle joukolle talouden perustoimintaperiaatteiden tuntemusta ja sitä myötä vahvistaa myös heidän yleisiä työelämävalmiuksiaan”, hankkeen käynnistäneen Suomen kauppakorkeakoulut ry:n puheenjohtaja, Oulun kauppakorkeakoulun dekaani Petri Sahlström tiivistää.

Opintokokonaisuus käsittää kuusi kurssia, joista opiskelija suorittaa viisi itse valitsemaansa. Kurssit tarjoavat johdatuksen esimerkiksi taloushallinnon, johtamisen, markkinoinnin ja myyntityön sekä taloustieteen perusteisiin. Lisäksi vastuullisuus ja kansainvälisyys kulkevat teemoina osana kaikkia kursseja. Kokonaisuuden päätteeksi opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa yrityssimulaatiokurssilla, jolla he pyörittävät omaa yritystä sekä tekevät yhteistyötä ja kilpailevat toisten yritysten kanssa virtuaalisina tiimeinä.

”Monilla aloilla yrittäjäksi ryhtyminen on luonnollinen tapa työllistää itsensä, mutta kynnys voi olla tiedon puuttuessa liian korkea. Liiketoimintaosaamisen kokonaisuus tarjoaa avoimiin kysymyksiin vastauksia. Lisäksi opiskelijat kohtaavat kursseilla muiden alojen opiskelijoita ja työskentelevät eri alojen asiantuntijoiden kanssa aivan kuten työelämässäkin”, Sahlström jatkaa.

Opintokokonaisuus toteutetaan digitaalisesti, eli sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Pedagogisesti korkea laatu on ollut hankkeen ykköstavoite sen alusta asti. Hankkeelle onkin KAUTE-säätiön tukemana palkattu ohjelmajohtaja. Myös itse kurssien toteutukseen halutaan kansallisesti parhaat voimat toteuttamaan innostavaa ja laadukasta opetusta.

”Liiketoimintaosaamisen uusi opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille lukukauden 2017–2018 alusta lähtien. Pilotoimme jo ensi lukuvuoden aikana joitakin kursseja. Ennen pilottivaiheen käynnistymistä on vielä voitettava lukuisia haasteita. Esimerkiksi opintohallinnon prosessit eivät vielä erityisen hyvin tue yliopistojen välistä yhteistyötä. Tässäkin suhteessa kokonaisuus on uraa uurtava”, opintokokonaisuuden ohjelmajohtaja Taina Eriksson summaa.

Lisätietoja:
Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) ry:n puheenjohtaja
Petri Sahlström, dekaani, Oulun yliopisto
petri.sahlstrom@oulu.fi

Koulutuspäällikkö / Ohjelmajohtaja
Taina Eriksson, KTT, Turun yliopisto
taina.eriksson@utu.fi
puh. 040-7286196

Hanken & SSE lanseeraa MicroMBA-ohjelman koulutetuille turvapaikanhakijoille

Hanken & SSE Executive Education julkistaa uuden MicroMBA-ohjelman koulutetuille turvapaikanhakijoille yhdessä Hankenin ja Funzin kanssa.

Hanken & SSE Executive Education, Hanken Svenska handelshögskolan ja mobiilipalveluyritys Funzi julkistavat tänään, 11. helmikuuta 2016, uniikin ohjelman koulutettujen turvapaikanhakijoiden kotouttamiseksi ja integroimiseksi suomalaiseen liike-elämään.

Ohjelma koostuu neljästä lähiopetusmoduulista, jotka käsittelevät suomalaista ja eurooppalaista liike-elämää ja organisaatiokulttuuria, strategista johtamista, rahoitusta sekä myynti- ja palveluajattelua.

Ohjelmaan osallistuvat saavat myös käyttöönsä Funzin kehittämän mobiilin oppimispalvelun ja saavat osallistua Helsingin seudun kauppakamarin järjestämään nk. Entry Point Mentoring-ohjelmaan. Ohjelman lopussa osallistujat saavat harjoittelupaikan suomalaisessa yrityksessä.

– Aloitteella on selkeä molemminpuolinen hyöty sekä turvapaikanhakijoille että suomalaiselle elinkeinoelämälle yleensä. Ohjelman puitteissa tarjoamme koulutetuille turvapaikanhakijoille mahdollisuuden ottaa ensimmäiset askeleet työelämään. Samalla tarjoamme osallistuville yrityksille mahdollisuuden tarttua impulsseihin kansainvälisiltä markkinoilta, sanoo Sari Salojärvi, Hanken & SSE Executive Education toimitusjohtaja.

Hankenille, joka jo pitkään on kehittänyt yritysvastuuta ja kestävää kehitystä, aloite tuntuu luontevalta.

– Meillä on meneillään useita aloitteita, joiden tavoitteena on rakentaa pakolaisille perusta tulevaisuudelle Suomessa ja jotka samalla hyödyttävät koko yhteiskuntaa, kertoo rehtori Karen Spens, joka toivoo monen yrityksen osallistuvan tähän ainutlaatuiseen ohjelmaan.

Lisätietoja ohjelmasta: http://hsseexed.co/MicroMBA

Lisätietoja antaa:

Sari Salojärvi
Toimitusjohtaja, docentti
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

Hanken & SSE Executive Education
Hanken & SSE Executive Education tarjoaa liikkeenjohdon valmennusta mailmanlaajuisesti pohjoismaiden ja Baltian SSE verkostonsa kautta. Hanken & SSE Executive Education on perustettu Helsingissä vuonna 2005 ja on kahden johtavan kauppakorkeakoulun, ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin sekä Tukholman kauppakorkeakoulun omistama yritys.

Hanken Svenska handelshögskolan
Hanken on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on sadan vuoden kokemus taloustieteiden koulutuksesta ja tutkimuksesta. Arvostettu tutkimuksemme toimii kaiken koulutuksemme perustana. Hankenilla on tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa ja aktiivinen alumniverkosto, joka koostuu 13 000 alumnista yli 65 eri maassa. Helsingin ja Vaasan yksiköissämme kohtaat opiskelijoita koko maailmasta.

Funzi
Funzi on suomalainen yritys joka tuottaa mobiileja oppimispalveluja sekä tietopalveluja keskittyen kehittyviin markkinoihin. Funzin palvelut kehittävät uusia taitoja sekä antavat mahdollisuuden yhteiskehittelylle sekä yhteistyölle mobiilikäyttäjien ja asiantuntijoiden välillä.

Kauppatieteiden opiskelijaksi?

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana olevat yliopistot esittäytyvät Facebookissa

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa olevat yksiköt esittelevät toimintaansa ja opiskelijaelämää kampuksillaan. Käy katsomassa Facebookissa mitä kaikkea on tarjolla!

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Hakuaika on 3.3.-1.4.2014.

Lisätietoa yhteisvalinnan sivuilla ja Facebookissa.