ABS Finland and EFMD signed a reciprocal membership agreement

ABS Finland and the European Foundation for Management Development have signed a reciprocal membership agreement. This agreement strengthens the cooperation between ABS Finland and EFMD.

 

ABS Finland and the European Foundation for Management Development have signed a reciprocal membership agreement. This agreement strengthens the cooperation between ABS Finland and EFMD. ABS Finland is already a member in the European Quality Link network, which is hosted by EFMD.

EFMD is an international membership organisation, based in Brussels, Belgium. It has over 750 member organizations from academia, business, public service and consultancy in 81 countries. EFMD provides a unique forum for information, research, networking and debate on innovation and best practice in management development.

EFMD is recognized globally as an accreditation body of quality in management education with established accreditation services for business schools and business school programmes, corporate universities and technology-enhanced learning programmes. Among the EFMD accreditations are EQUIS and EPAS accreditations. These are probably the best known of EFMD accreditations in Finland, since there are some business schools that have managed to get these.

“With this reciprocal membership, ABS Finland strengthens its European and global network. Business education is international in nature and the accreditations EFMD issues have great significance to the business schools. We are very happy that ABS Finland is now a member of EFMD and vice versa. The EFMD community adds an important element into the activities of ABS Finland.” says ABS Finland Secretary General Juuso Leivonen.

 

More information about EFMD can be found at www.efmd.org

ABS ja EFMD toistensa jäseniksi

ABS ja European Foundation for Management Development (EFMD) ovat solmineet sopimuksen vastavuoroisesta jäsenyydestä. Sopimuksen myötä ABS:n ja EFMD:n yhteistyö tiivistyy entisestään.

 

ABS ja European Foundation for Management Development (EFMD) ovat solmineet sopimuksen vastavuoroisesta jäsenyydestä. Sopimuksen myötä ABS:n ja EFMD:n yhteistyö tiivistyy entisestään. ABS on jo nyt jäsenenä European Quality Link (EQUAL) verkostossa, jonka sihteeristönä EFMD toimii.

EFMD on 40 vuotta vanha kansainvälinen organisaatio, jonka toimisto on Brysselissä, Belgiassa. EFMD:llä on yli 750 jäsenorganisaatiota 81 eri maasta. Jäseninä on korkeakouluja, liike-elämän toimijoita sekä julkisen ja yksityisen sektorin ajatushautomoita ja konsultointitoimistoja. EFMD tarjoaa kaupallisen alan koulutuksen toimijoiden piirissä ainutlaatuisen foorumin keskustelulle, tiedonjakamiselle, tutkimukselle, verkostoitumiselle sekä parhaiden käytänteiden jakamiselle.

EFMD on myös tärkeimmistä kaupallisen alan koulutuksen laadunarviointijärjestöistä. Tunnetuimpia EFMD:n akreditoinneista on EQUIS ja EPAS akreditoinnit, joita Suomessakin on muutamalla korkeakoululla.

”EFMD:n jäsenyyden myötä ABS:llä on entistä paremmat verkostot ympäri Eurooppaa ja maailman laajuisesti. Kauppatieteellinen koulutus on lähtökohtaisesti kansainvälistä ja EFMD:n myöntämien akreditointien merkitys on alalla erittäin suuri. Olemme erittäin iloisia, että EFMD on nyt ABS:n jäsen ja ABS EFMD:n. EFMD-yhteisö tuo tärkeän ja hyödyllisen lisän ABS:n toimintaan.” sanoo ABS:n pääsihteeri Juuso Leivonen.

 

Lisätietoa EFMD:stä: www.efmd.org

ABS joined EQUAL, the European Quality Link network

EQUAL is a network of networks and its mission is to act as a think tank and policy development organisation in Europe (primarily), for international business and management education, training, research and development for the benefit of member schools, students, end users and society at large.

EQUAL was founded on European roots and therefore its perspective is based on the principles of subsidiarity and co-operation. In the spirit of a network organisation operating in an area of great cultural diversity, EQUAL sees its key role as promoting continuous quality improvement through the exchange of information on best practice and the support of agencies in the field of quality assessment and education.

EQUAL has members from over 15 countries. The members are different: most of the members are associations of business schools, like ABS-Finland or ABS-UK. Some are associations of business school graduates, like SEFE from Finland or Civilekonomerna from Sweden. In addition to these, three of the most important accreditation agencies are also members, EFMD, which gives the EQUIS accreditation, AACSB and AMBA. Also GMAC which develops the GMAT test is also a member.

One of the major achievements of EQUAL was the drafting of the “Dynamic Model for Quality Development”, which served as the basis for the design of the EQUIS accreditation system of EFMD.

EQUAL meets about three times per year. EQUAL can run different projects through cooperation of its members and also adopt policy papers of guidelines on different topics. EQUAL guidelines include for example guidelines on MBAs, guidelines on the certification of lifelong learning in management and guidelines on doctoral education.

 

For more information about EQUAL, please visit http://www.efmd.org/business-schools/equal

ABS jäseneksi European Quality Link (EQUAL) –verkostoon

Suomen kauppakorkeakoulut ABS liittyi jäseneksi European Quality Link (EQUAL) –verkostoon. Päätös ABS:n jäsenyydestä tehtiin lokakuussa EQUALin kokouksessa Lontoossa.

EQUAL on verkosto, jonka tarkoituksena on toimia ajatushautomona ja kehittää yhteisistä tavoitteita eri maiden kauppakorkeakoulujen kesken. Tavoitteena on edistää kauppakorkeakoulujen, opiskelijoiden sekä laajemmin yhteiskunnan etua kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kautta.

EQUAL on juuriltaan eurooppalainen yhteisö, joka verkostomaisen yhteistyön ja tiedonjakamisen kautta edistää laatutason nostamista parhaiden käytänteiden leviämistä. EQUALin painopiste on laadun varmistuksessa ja parantamisessa. EQUALilla on jäseniä yli 15 maasta. Suuri osa jäsenistä on ABS:n tavoin kauppakorkeakoulujen yhdistyksistä. Lisäksi jäseninä on kauppatieteistä valmistuneiden järjestöjä, kuten Suomen toinen jäsen, Ekonomiliitto SEFE ja Ruotsin Civilekonomerna. Näiden lisäksi jäseninä on kaksi tärkeimmistä kauppatieteellisen alan akreditointijärjestöistä, EFMD, joka jakaa mm. EQUIS-akreditointia sekä AACSB. Myös GMAT-testiä järjestävä GMAC on EQUALin jäsen.

Eräs EQUALin merkittävimmistä saavutuksista on Dynamic Model for Quality Development –dokumentin laatiminen, joka toimi EFMD:n EQUIS-akreditointijärjestelmän pohjana.

EQUAL kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. EQUAL toteuttaa jäsentensä kautta erilaisia projekteja edistääkseen kauppatieteellisen koulutuksen laatua. EQUAL voi myös hyväksyä linjapapereita eri aiheista. EQUAL on hyväksynyt suuntaviivat mm. elinikäisestä oppimisesta, ensimmäisen syklin tutkinnoista, tohtorikoulutuksesta jne.

 

Lisätietoa EQUALista löytyy täältä: http://www.efmd.org/business-schools/equal