SEFEn opetuspalkinto Vaasan yliopistoon

Suomen Ekonomiliitto SEFEn opetuspalkinnon saajaa etsittiin vuonna 2011 teemalla Ohjauksen hyvät käytännöt. Voittajaksi valittiin Vaasan yliopiston Johtamisen yksikön kandidaatin tutkielmaprosessi ja yliassistentti Annika Tidström.

Vaasan kauppatieteen opiskelijoiden Warranttin Johanna Viitanen vastaanottamassa kunniakirjaa. Kuva: Kalle Jokinen

Opiskelijayhteisöt saattoivat ehdottaa palkinnon saajaksi kauppatieteellisiä yksiköitä opinnäytetöiden ja opintojen ohjauksen perusteella. Toimivia käytänteitä haettiin myös muusta opintojen sujuvoittamiseen liittyvästä ohjaustoiminnasta. Erityinen painoarvo kilpailussa annettiin ohjauksen opiskelijalähtöisyydelle sekä innovatiivisille ja mallinnettavissa oleville käytänteille, jotka voivat toimia esimerkkinä kaikille yliopistoille.

”Opetuspalkinnolla halutaan nostaa esiin yksittäinen opettaja, joka on tuonut merkittävän henkilökohtaisen panoksen erinomaisen ekonomikoulutuksen antamiseen. Laadukkaan, inspiroivan ja tieteeseen pohjautuvan opetuksen mahdollistaa määrätietoinen opetuksen laatuun panostaminen niin yksittäisen opettajan kuin yliopistonkin osalta”, SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund toteaa.

Ekonomeista ja kauppatieteiden opiskelijoista koostunut raati valitsi opetuspalkinnon saajaksi Vaasan kauppatieteiden opiskelijat Warrantti ry:n esityksen. Raadin mukaan kandidaatin tutkielman ohjauksessa korostui muista poikkeava, helposti monistettava käytäntö. Opiskelijat ovat ohjauksen suhteen samanarvoisessa asemassa oman kandityön ohjaajasta riippumatta. Raati katsoi ohjauksen antavan hyvän pohjan gradun tekoon.

Annika Tidström mukaan järjestelmällisyys ja määräajat toteutuvat parhaiten ympäristössä, missä opiskelija nauttii oppimisestaan, ottaa vastuun omasta työnteostaan ja on ylpeä saavutuksestaan. ”Kurssin opettajana koen yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi inspiroida opiskelijoita niin että he motivoituvat ja uskovat omaan osaamiseen”, hän sanoo.

Kunniamaininta myönnettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijapalveluille Taitosalkku-opintojaksosta. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) esitys valittiin myös opetuspalkinnon parhaaksi esitystekniseksi työksi.

SEFE tukee kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä vuosittain jaettavalla Ekonomiliiton opetuspalkinnolla. Opetuspalkinnon suuruus on 6 000 euroa. Palkinto luovutettiin kauppatieteellisen alan valtakunnallisessa tapaamisessa Jyväskylässä 15.8.

Lisätietoja:
Suomen Ekonomiliitto SEFE
Toiminnanjohtaja Aija Bärlund, puh. 0400 807 320
Koulutuspoliittinen asiamies Eeva Salmenpohja, puh. 044 339 7496

***

Suomen Ekonomiliitto SEFE ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden sekä alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. Noin 47 000 jäsenellään SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. SEFE palvelee jäseniään heidän uransa joka käänteessä ja on ekonomien edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa. SEFE on ABS:n kannatusjäsen.