Finansministeriets arbetsgrupp för att bereda strategi: Finanssektorn ska stödja Finlands konkurrenskraft

ABS vice-ordförande, Hanken rector professor Eva Liljeblom är med i en arbetsgrupp som ska bereda en nationell kapitalmarknadsstrategi.

Kuva: Hanken bildbank

Målet är i enlighet med regeringsprogrammet att utveckla finansmarknaderna, trygga tillväxtfinansieringen av företag, förtydliga regleringen av kapitalmarknaderna, utöka stabiliteten och transparensen samt att stödja Finlands internationella konkurrenskraft.

Arbetsgruppens mandatperiod börjar den 1 september 2011 och dess rapport och rekommendationer ska bli färdiga före den 31 maj 2012. Eventuella beslut om fortsatta åtgärder som baserar sig på arbetsgruppens rekommendationer ska beredas vid finansministeriet efter en remissrunda hösten 2012.

Arbetsgruppen har till uppgift att skapa en nationell kapitalmarknadsstrategi med rekommendationer om utveckling av finansieringssystemet och kapitalmarknaden i Finland. Avsikten är att rekommendationerna ska förbättra finländska företags tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft, locka utländska placerare att investera i Finland sam att främja hushållens möjligheter att placera på värdepappersmarknaderna.

Syftet med rekommendationerna är också att förtydliga regleringen av och tillsynen över de finländska finansmarknaderna, att säkerställa ett gott konsumentskydd samt att förstärka stabiliteten och transparensen på kapitalmarknaderna. Målet med den nationella kapitalmarknadsstrategin är att förstärka den inhemska kapitalmarknadens konkurrenskraft i syfte att driva den ekonomiska tillväxten och att förbättra sysselsättningen.

Arbetsgruppens ordförande är koncernchef Kari Stadigh från Sampo Abp.

Medlemmarna är statssekreterare Jouni Hakala från arbets- och näringsministeriet, vd Satu Huber från Eläke-Tapiola, direktör Jaakko Kiander från Ilmarinen, rektor, professor Eva Liljeblom från Hanken, vd Sari Lounasmeri från Börsstiftelsen, vd Timo Löyttyniemi från Statens pensionsfond, styrelseordförande Pekka Paasikivi från Oras Invest Ab, vice vd (fr.o.m.1.9) Jukka Ruuska från Suomen Asiakasatieto Oy och Assistant General Counsel Kaarina Ståhlberg från Nokia Abp.

Sekreterare är avdelningschef, överdirektör Pentti Pikkarainen från finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Ytterligare information:
Statssekreterare Jouni Hakala, tfn 010 606 2662
Överdirektör Pentti Pikkarainen, tfn 09 160 33055
Koncerndirektör Kari Stadigh, tfn 010 516 0004