Pian tarjolla: uusi liiketoimintaosaamisen digitaalinen opintokokonaisuus yliopisto-opiskelijoille

Kauppatieteellistä yliopisto-opetusta tarjoavat yksiköt etenevät korkeakoulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä toteuttamalla kärkihankkeenaan yhteisen digitaalisen opintokokonaisuuden. Kokonaisuus on suunnattu muiden alojen yliopisto-opiskelijoille.

”Moni kauppatieteen yksikkö tarjoaa jo nyt merkittävän määrän opetuksestaan nimenomaan sivuaineopiskelijoille. Uusi liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus on kansantaloudellisesti merkittävä. Sen myötä voimme tarjota entistä laajemmalle joukolle talouden perustoimintaperiaatteiden tuntemusta ja sitä myötä vahvistaa myös heidän yleisiä työelämävalmiuksiaan”, hankkeen käynnistäneen Suomen kauppakorkeakoulut ry:n puheenjohtaja, Oulun kauppakorkeakoulun dekaani Petri Sahlström tiivistää.

Opintokokonaisuus käsittää kuusi kurssia, joista opiskelija suorittaa viisi itse valitsemaansa. Kurssit tarjoavat johdatuksen esimerkiksi taloushallinnon, johtamisen, markkinoinnin ja myyntityön sekä taloustieteen perusteisiin. Lisäksi vastuullisuus ja kansainvälisyys kulkevat teemoina osana kaikkia kursseja. Kokonaisuuden päätteeksi opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa yrityssimulaatiokurssilla, jolla he pyörittävät omaa yritystä sekä tekevät yhteistyötä ja kilpailevat toisten yritysten kanssa virtuaalisina tiimeinä.

”Monilla aloilla yrittäjäksi ryhtyminen on luonnollinen tapa työllistää itsensä, mutta kynnys voi olla tiedon puuttuessa liian korkea. Liiketoimintaosaamisen kokonaisuus tarjoaa avoimiin kysymyksiin vastauksia. Lisäksi opiskelijat kohtaavat kursseilla muiden alojen opiskelijoita ja työskentelevät eri alojen asiantuntijoiden kanssa aivan kuten työelämässäkin”, Sahlström jatkaa.

Opintokokonaisuus toteutetaan digitaalisesti, eli sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Pedagogisesti korkea laatu on ollut hankkeen ykköstavoite sen alusta asti. Hankkeelle onkin KAUTE-säätiön tukemana palkattu ohjelmajohtaja. Myös itse kurssien toteutukseen halutaan kansallisesti parhaat voimat toteuttamaan innostavaa ja laadukasta opetusta.

”Liiketoimintaosaamisen uusi opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille lukukauden 2017–2018 alusta lähtien. Pilotoimme jo ensi lukuvuoden aikana joitakin kursseja. Ennen pilottivaiheen käynnistymistä on vielä voitettava lukuisia haasteita. Esimerkiksi opintohallinnon prosessit eivät vielä erityisen hyvin tue yliopistojen välistä yhteistyötä. Tässäkin suhteessa kokonaisuus on uraa uurtava”, opintokokonaisuuden ohjelmajohtaja Taina Eriksson summaa.

Lisätietoja:
Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) ry:n puheenjohtaja
Petri Sahlström, dekaani, Oulun yliopisto
petri.sahlstrom@oulu.fi

Koulutuspäällikkö / Ohjelmajohtaja
Taina Eriksson, KTT, Turun yliopisto
taina.eriksson@utu.fi
puh. 040-7286196