Professori Sami Vähämaa Liiketaloudellisen Aikakauskirjan päätoimittajaksi

Professori Sami Vähämaa Vaasan yliopistosta on valittu Liiketaloudellisen Aikakauskirjan (LTA) päätoimittajaksi. Liiketaloudellista Aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 1952.

Vähämaa on toiminut laskentatoimen ja rahoituksen professorina Vaasan yliopistossa vuodesta 2006 ja on tällä hetkellä laskentatoimen ja rahoituksen yksikön johtaja. Hän on myös Turun kauppakorkeakoulun dosentti sekä Research Fellow saksalaisessa Kiel Institute for the World Economy -tutkimuslaitoksessa.

Liiketaloudellinen Aikakauskirja on suomalainen taloustieteellinen aikakauslehti. Sitä julkaisee Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry, joka on Suomen kaikkien yliopistotasoisten kauppatieteellisten yksiköiden yhteistyöelin. ABS aikoo kehittää Liiketaloudellista Aikakauskirjaa Vähämaan johdolla kansainvälisemmäksi ja nostaa entisestään lehden tieteellistä tasoa.

Lisätietoja:

Professori Sami Vähämaa, puh. 044 712 3066

Pääsihteeri Juuso Leivonen, puh 040 730 7236

Liiketaloudellinen Aikakauskirja siirtyy ABS:lle

ABS ja Liiketaloustieteellinen yhdistys r.y – Företagsekonomiska förening r.f. – the Association for Business Administration yhdistyivät kesän 2012 aikana. Liiketaloustieteellinen yhdistys on julkaissut vuodesta 1952 Liiketaloudellista Aikakauskirjaa (LTA). ABS:n hallitus on sitoutunut kehittämään ja nostamaan Aikakauskirjan tieteellistä tasoa entisestään. Sekä ABS:n että Liiketaloustieteellisen yhdistyksen jäseninä olivat kaikki Suomessa toimivat yliopistolliset kauppatieteelliset yksiköt, joten LTA:n julkaiseminen pysyy samoissa käsissä, vaikka taustalla toimiva yhdistys muuttuu.

Lisää tietoa Liiketaloudellisesta Aikakauskirjasta sekä sen sähköiset versiot löytyvät täältä.

ABS Finland takes over the publishing of The Finnish Journal of Business Economics

ABS Finland takes over the publishing of The Finnish Journal of Business Economics. ABS and the Association for Business Administration Studies merged in the summer of 2012. With this merger, ABS Finland takes over the publishing of Liiketaloudellinen Aikakauskirja – The Finnish Journal of Business Economics, which has been published since 1952. The board of ABS Finland is committed to develop and raise the academic standard of the Liiketaloudellinen Aikakauskirja – The Finnish Journal of Business Economics further.

More information about the the Liiketaloudellinen Aikakauskirja – The Finnish Journal of Business Economics and electronic copies of the Journal can be found here.