Opiskelijavalinta kauppatieteelliseen koulutukseen

Opiskelijavalinnat Suomen eri kauppatieteellisiin yksiköihin käynnistyvät pian. Yhteisvalinnan FB-sivusto on auki.

Kauppatieteet Suomessa

Kauppatieteitä voi opiskella Suomessa kymmenessä eri yliopistossa. Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa ja Vaasassa. Lisäksi Turun yliopistolla on yksikkö Porissa, Hankenilla Vaasassa ja Aallon kauppakorkeakoululla Mikkelissä. Kaikki kauppatieteitä opettavat yliopistot löytyvät täältä.

Kauppatieteitä voi opiskella suomeksi kahdeksassa yliopistossa, ruotsiksi kahdessa yliopistossa. Tämän lisäksi tutkinnon tai sen osia voi suorittaa englanniksi kaikissa kymmenessä kauppatieteitä opettavassa yliopistossa.

Kauppatieteelliset tutkinnot

Yliopistojen kauppatieteelliset tutkinnot ovat kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, kauppatieteiden maisterin tutkinto sekä kauppatieteiden tohtorin tutkinto. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan kolme vuotta ja maisterin tutkinto on kaksivuotinen. Tohtorin tutkinnon suorittamiseen menee yleensä noin neljä vuotta.

Suomessa suurin osa korkeakoulututkinnoista seuraa Eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä, jossa ensimmäisen syklin muodostaa alempi korkeakoulututkinto, toisen ylempi korkeakoulututkinto ja kolmannen tohtorin tutkinto. Suomessa ensimmäisen syklin tutkintoja ovat yliopistojen kandidaatin tutkinnot ja ammattikorkeakoulututkinnot. Toisen syklin, tai ylempiä korkeakoulututkintoja Suomessa yleisimmin kutsutaan yliopistoissa maisterin tutkinnoiksi ja ammattikorkeakouluissa ylemmiksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi. Suomessa korkeakouluja ovat siis yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka eroavat toisistaan käytännössä siten, että ammattikorkeakoulujen opetus on soveltavampaa ja käytännönläheisempää ja tähtää pääsääntöisesti alempaan korkeakoulututkintoon. Yliopistoissa taas pääsääntöisesti opiskellaan sekä alempi, että ylempi korkeakoulututkinto ja opetus on enemmän teoriapainotteista.

 

Opiskelijavalinnat

Pääsääntöisesti ensimmäistä kauppatieteellistä korkeakoulututkintoansa suorittavat valitaan sekä kandidaatin, että maisterin tutkintoon, eli heille myönnetään opiskeluoikeus suoraan molempien tutkintojen suorittamiseen. Tästä poikkeuksen muodostaa Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikkö, jossa opinto-oikeus myönnetään ainoastaan kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon, jonka jälkeen valmistuneet hakeutuvat joko työelämään, tai maisterivalintojen kautta jatkamaan opintojaan jossain yliopistossa, Suomessa tai ulkomailla.

Lukiosta tai ammattikoulusta Suomesta tai ulkomailta valmistuneet hakevat yleisimmin opiskelupaikkaa perusvalintojen kautta, eli kandidaatin tutkintoon. Ns. maisterivalinta on hakijoille, jotka ovat jo suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon jossain korkeakoulussa. Silloin he voivat hakea suorittamaan suoraan maisteritutkintoa.

Hankenia, Åbo Akademita (ruotsinkieliset yliopistot) sekä Jyväskylän yliopistoa lukuun ottamatta kaikki kauppatieteelliset yksiköt ovat mukana yhteisvalinnassa. Tämä tarkoittaa, että samalla hakulomakkeella ja samalla pääsykokeella voi hakea kaikkiin yhteisvalinnassa mukana oleviin yliopistoihin lukemaan kauppatieteitä. Yhteisvalinnan hakuaika on 3.3.-1.4.2014 ja valintakoe on ke 4.6. Yhteishaun verkkosivut löytyvät täältä ja eri yliopistojen esittelyä löytyy myös Yhteisvalinnan Facebook-sivustolta. Sieltä löytyy hakuohjeet, hakuajat, pääsykoekirjat sekä muuta tietoa opiskelijavalinnoista. Hankenin, Åbo Akademin ja Jyväskylän yliopiston hakukriteerit löytyvät näiden yliopistojen omilta sivuilta. Osa yliopistoista käyttää myös muita valintatapoja yhteisvalinnan lisäksi, esim. SAT-koetta, haastatteluja, motivaatiokirjeitä, työkokemusta jne. Nämä voivat täydentää varsinaista valintakoetta, tai toimia suoraan valinnan perusteena. Lisätietoa näistä löytyy kunkin yliopiston kotisivuilta.

Maisterivalinnat

Maisterivalinnat vaihtelevat varsin paljon yliopistoittain ja myös pääaineittain, tai maisteriohjelmittain. Maisteritasolle pyrkivien kannattaa olla tarkkana, koska mm. hakuajat vaihtelevat yksiköittäin. Kun kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon valinnassa on useimmiten vain yksi hakukohde (eli opiskelija valintaan yleisesti kauppatieteideen opiskelijaksi ja vasta noin vuoden jälkeen hän valitsee tarkemmin eri pääaineiden tai ohjelmien välillä), maisterin tutkintoon hakeuduttaessa pyritään usein suoraan eri ohjelmiin. Tämä tarkoittaa sitä, että eri ohjelmilla on erilaiset valintakriteerit uusille opiskelijoille. Tämän vuoksi maisterivalintojen kriteerit pitää erikseen selvittää eri yliopistojen materiaaleista. Tämä voi kuulostaa hieman työläältä, mutta eri maisteriohjelmat ovat verrattain hyvin kuvattu yliopistojen sivuilla. Eli kannattaa aloittaa siitä, että tutustuu eri yksiköiden tarjontaan, ja kun mielenkiintoiset ohjelmat ovat löytyneet, hakukriteereiden vertailu on jo huomattavasti helpompaa.

Lisätietoja

Kauppatieteistä kiinnostuneen kannattaa tutustua eri yliopistojen tarjontaan sekä yhteisvalinnan sivustoon. Suomen Ekonomiliiton verkkopalvelu tarjoaa lisätietoa kauppatieteiden opiskelusta ja kauppatieteilijöiden työelämään sijoittumisesta.