Selvitys suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Suomessa kauppatieteitä opetetaan ja tutkitaan kymmenessä eri yliopistossa. Kauppatieteelliset yksiköt ovat eri kokoisia, vaihdellen alle tuhannen opiskelijan Itä-Suomen yliopistosta ja Åbo Akademista päälle kolmen tuhannen opiskelijan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.

Suomessa kauppatieteitä opetetaan ja tutkitaan kymmenessä eri yliopistossa. Kauppatieteelliset yksiköt ovat eri kokoisia, vaihdellen alle tuhannen opiskelijan Itä-Suomen yliopistosta ja Åbo Akademista päälle kolmen tuhannen opiskelijan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Hankenia lukuun ottamatta kauppakorkeakoulut ovat nykyään osa monitieteistä yliopistoa.

Jotta kauppatieteellisten yksiköiden yhteistyölle ja työnjaolle olisi parhaat mahdolliset edellytykset, Suomen kauppakorkeakulut (ABS) ry:n kokouksessa päätettiin syksyllä 2011 käynnistää selvitys eri yksiköiden profiileihin, eli siihen, mitä kukin opettaa, mitä kukin tutkii, mitkä ovat tutkimuksen painopistealueet ja miten yksiköt näkevät tulevaisuuden.

Selvityksestä käy ilmi, että huolimatta yksiköiden kokoeroista, koulutusohjelmien perusta on pitkälle samanlainen ympäri Suomen. Rahoitus, laskentatoimi, markkinointi, johtaminen, yritysjuridiikka ja kansantalous ovat yleisimpiä oppiaineita. Tämä heijastelee sitä, että Suomessa on vahva näkemys niistä sisällöistä, mitä valmistuneen ekonomin tulisi osata.

Profiloituminen etenkin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon osalta tapahtuu yleisimmin sen kautta, että opiskelijoilla on mahdollisuus valita sivuaine yliopiston muiden tiedekuntien tarjonnasta. Maisterin tutkinnossa valinnan mahdollisuudet ovat huomattavasti laajemmat. Usein opiskelijan valinta tapahtuu joko tiettyä oppiainetta entisestään syventävän maisteriohjelman tai eri oppiaineita yhdistelevien ohjelmien välillä.

Tutkimusta tehdään vähintään niissä pääaineissa, missä annetaan opetusta. Tämä on yliopistolle ominaista sillä opetus perustuu tutkimukseen. Kuten eräässä vastauksessa todettiin, kauppakorkeakoulu on kauppatieteiden keskeisten alojen yhdistelmä. Professionaalisessa tutkinnossa kaikkien alojen on oltava vakuuttavaa kansainvälistä tasoa.

Vaikka tutkimusta tehdään kaikilla opetettavilla aloilla, tutkimukselle on valittu painopistealueita. Näiden valinta on tehty eri tavoin. Osassa yksiköitä painopisteet ovat muodostuneet vahvojen tutkimusryhmien pohjalta ja osassa painopisteet on valittu strategiaprosessin kautta, johon on vahvasti vaikuttanut emoyliopiston strategia ja yliopiston muu tarjonta.

Koulutuksen puolella Suomessa virallisten kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintojen lisäksi lähes kaikki kauppatieteelliset yksiköt tarjoavat laajasti täydennyskoulutusta. Yleisin täydennyskoulutuksen muoto on MBA-koulutus, jota tarjoavat yhtä lukuun ottamatta kaikki yksiköt.

Selvitys on ladattavissa täältä (selventävin korjauksin päivitetty 25.1.2012).

 

Lisätietoja:

Juuso Leivonen

ABS:n pääsihteeri

+358 (0)40 7307236

juuso.leivonen (at) abs.fi