Valtiovarainministeriön työryhmä valmistelemaan strategiaa: Finanssisektori tukemaan Suomen kilpailukykyä

Hankenin rehtori, ABS:n varapuheenjohtaja professori Eva Liljeblom on mukana työryhmässä, joka valmistelee kansallista pääomastrategiaa

Kuva: Hanken kuvapankki

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Jyri Häkämies on asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista pääomamarkkinastrategiaa. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on rahoitusmarkkinoiden kehittäminen, yritysten kasvurahoituksen turvaaminen, pääomamarkkinoiden sääntelyn selkeyttäminen, vakauden ja läpinäkyvyyden lisääminen sekä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen.

Työryhmän toimikausi alkaa 1.9.2011 ja sen raportti ja suositukset laaditaan 31.5.2012 mennessä. Mahdolliset päätökset työryhmän suositusten jatkotoimenpiteistä valmistellaan valtiovarainministeriössä lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2012.

Työryhmän tehtävänä on laatia kansallinen pääomamarkkinastrategia, joka sisältää suosituksia rahoitusjärjestelmän ja pääomamarkkinoiden kehittämiseksi Suomessa. Suositusten tarkoituksena on parantaa suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja kilpailukykyä, houkutella ulkomaisia sijoittajia investoimaan Suomeen sekä edistää kotitalouksien mahdollisuuksia sijoittaa arvopaperimarkkinoille.

Suositusten tarkoituksena on myös selkeyttää suomalaisten finanssimarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa, varmistaa hyvä kuluttajansuoja sekä vahvistaa pääomamarkkinoiden vakaata toimintaa ja läpinäkyvyyttä. Kansallinen pääomamarkkinastrategia tähtää kotimaisten pääomamarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamiseen tarkoituksena vauhdittaa talouskasvua ja parantaa työllisyyttä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii konsernijohtaja Kari Stadigh Sampo Oyj:stä.

Jäseniä ovat valtiosihteeri Jouni Hakala työ- ja elinkeinoministeriöstä, toimitusjohtaja Satu Huber Eläke-Tapiolasta, johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, rehtori, professori Eva Liljeblom Hankenista, toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä, toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion eläkerahastosta, hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:stä, varatoimitusjohtaja (1.9. alk.) Jukka Ruuska Suomen Asiakastieto Oy:stä ja Assistant General Counsel Kaarina Ståhlberg Nokia Oyj:stä.

Pääsihteerinä toimii osastopäällikkö, ylijohtaja Pentti Pikkarainen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolta.

 

Lisätietoja:

valtiosihteeri Jouni Hakala, puh. 010 606 2662

ylijohtaja Pentti Pikkarainen, puh. 09 160 33055

konsernijohtaja Kari Stadigh, puh. 010 516 0004