ABS jäseneksi European Quality Link (EQUAL) –verkostoon

Suomen kauppakorkeakoulut ABS liittyi jäseneksi European Quality Link (EQUAL) –verkostoon. Päätös ABS:n jäsenyydestä tehtiin lokakuussa EQUALin kokouksessa Lontoossa.

EQUAL on verkosto, jonka tarkoituksena on toimia ajatushautomona ja kehittää yhteisistä tavoitteita eri maiden kauppakorkeakoulujen kesken. Tavoitteena on edistää kauppakorkeakoulujen, opiskelijoiden sekä laajemmin yhteiskunnan etua kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kautta.

EQUAL on juuriltaan eurooppalainen yhteisö, joka verkostomaisen yhteistyön ja tiedonjakamisen kautta edistää laatutason nostamista parhaiden käytänteiden leviämistä. EQUALin painopiste on laadun varmistuksessa ja parantamisessa. EQUALilla on jäseniä yli 15 maasta. Suuri osa jäsenistä on ABS:n tavoin kauppakorkeakoulujen yhdistyksistä. Lisäksi jäseninä on kauppatieteistä valmistuneiden järjestöjä, kuten Suomen toinen jäsen, Ekonomiliitto SEFE ja Ruotsin Civilekonomerna. Näiden lisäksi jäseninä on kaksi tärkeimmistä kauppatieteellisen alan akreditointijärjestöistä, EFMD, joka jakaa mm. EQUIS-akreditointia sekä AACSB. Myös GMAT-testiä järjestävä GMAC on EQUALin jäsen.

Eräs EQUALin merkittävimmistä saavutuksista on Dynamic Model for Quality Development –dokumentin laatiminen, joka toimi EFMD:n EQUIS-akreditointijärjestelmän pohjana.

EQUAL kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. EQUAL toteuttaa jäsentensä kautta erilaisia projekteja edistääkseen kauppatieteellisen koulutuksen laatua. EQUAL voi myös hyväksyä linjapapereita eri aiheista. EQUAL on hyväksynyt suuntaviivat mm. elinikäisestä oppimisesta, ensimmäisen syklin tutkinnoista, tohtorikoulutuksesta jne.

 

Lisätietoa EQUALista löytyy täältä: http://www.efmd.org/business-schools/equal