Meistä

Suomen kauppakorkeakoulut – Föreningen för Handelshögskolorna i Finland – Association of Business Schools Finland (ABS) ry on Suomen kaikkien yliopistotasoisten kauppatieteellisten yksiköiden yhteistyöelin. ABS käynnistyi kauppatieteiden kansallisen strategian lopputuloksena. Yhdistyksenä ABS perustettiin vuonna 2011.

Kokouksessa, jossa strategia hyväksyttiin, kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden johtajat päättivät, että Suomeen perustetaan Suomessa kauppatieteellistä koulutusta antavien yliopistoyksiköiden yhdistys edistämään strategian kirjausten toimeenpanoa.

ABS toimii kansallisena ja kansainvälisenä keskustelijana, edunvalvojana, tutkijana, parhaiden käytäntöjen levittäjänä sekä jäsenten yhteisenä foorumina.

 

ABS on European Foundation for Management Development (EFMD) jäsen, jonka kautta ABS:llä on laajat verkostot ympäri Eurooppaa ja maailmaa. EFMD on vastavuoroisesti ABS:n jäsen.

ABS on myös jäsenenä European Quality Link (EQUAL) -verkostossa. EQUAL on verkosto, jonka tarkoituksena on toimia ajatushautomona ja kehittää yhteisiä tavoitteita eri maiden kauppakorkeakoulujen kesken. Tavoitteena on edistää kauppakorkeakoulujen, opiskelijoiden sekä laajemmin yhteiskunnan etua kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kautta.

EQUAL on juuriltaan eurooppalainen yhteisö, joka verkostomaisen yhteistyön ja tiedonjakamisen kautta edistää laatutason nostamista parhaiden käytänteiden leviämistä. EQUALin painopiste on laadun varmistuksessa ja parantamisessa. EQUALilla on jäseniä yli 15 maasta.