ABS ja EFMD toistensa jäseniksi

ABS ja European Foundation for Management Development (EFMD) ovat solmineet sopimuksen vastavuoroisesta jäsenyydestä. Sopimuksen myötä ABS:n ja EFMD:n yhteistyö tiivistyy entisestään.

 

ABS ja European Foundation for Management Development (EFMD) ovat solmineet sopimuksen vastavuoroisesta jäsenyydestä. Sopimuksen myötä ABS:n ja EFMD:n yhteistyö tiivistyy entisestään. ABS on jo nyt jäsenenä European Quality Link (EQUAL) verkostossa, jonka sihteeristönä EFMD toimii.

EFMD on 40 vuotta vanha kansainvälinen organisaatio, jonka toimisto on Brysselissä, Belgiassa. EFMD:llä on yli 750 jäsenorganisaatiota 81 eri maasta. Jäseninä on korkeakouluja, liike-elämän toimijoita sekä julkisen ja yksityisen sektorin ajatushautomoita ja konsultointitoimistoja. EFMD tarjoaa kaupallisen alan koulutuksen toimijoiden piirissä ainutlaatuisen foorumin keskustelulle, tiedonjakamiselle, tutkimukselle, verkostoitumiselle sekä parhaiden käytänteiden jakamiselle.

EFMD on myös tärkeimmistä kaupallisen alan koulutuksen laadunarviointijärjestöistä. Tunnetuimpia EFMD:n akreditoinneista on EQUIS ja EPAS akreditoinnit, joita Suomessakin on muutamalla korkeakoululla.

”EFMD:n jäsenyyden myötä ABS:llä on entistä paremmat verkostot ympäri Eurooppaa ja maailman laajuisesti. Kauppatieteellinen koulutus on lähtökohtaisesti kansainvälistä ja EFMD:n myöntämien akreditointien merkitys on alalla erittäin suuri. Olemme erittäin iloisia, että EFMD on nyt ABS:n jäsen ja ABS EFMD:n. EFMD-yhteisö tuo tärkeän ja hyödyllisen lisän ABS:n toimintaan.” sanoo ABS:n pääsihteeri Juuso Leivonen.

 

Lisätietoa EFMD:stä: www.efmd.org