Kauppatieteiden valintaperusteet vuodelle 2020 muuttuvat

Kauppatieteet laajentavat todistusvalintaa ja muuttavat valintakokeen kaksivaiheiseksi

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta joutuu muuttamaan koronapandemian takia valintaperusteitaan vuodelle 2020. Yliopistot linjasivat aiemmin tänä keväänä, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Tämän vuoksi yliopistojen opetusvararehtorit päättivät, että valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla.

Kauppatieteiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että kuten aiemmin, 60 % hakijoista valitaan todistusvalinnan kautta, joka on varattu ensikertalaisille, ja jossa hakijalla on oltava suoritettuna matematiikan yo-koe hyväksytysti ja saavutettava tietty minimipistemäärä. Lisäksi otetaan käyttöön laajennettu todistusvalinta, missä ei ole näitä kynnysehtoja. Näin myös alanvaihtajille tarjoutuu väylä opiskeluun, myös todistusvalinnan kautta. Lisäksi on käytössä valintakoeväylä. Laajennetun todistusvalinnan koko on 10–30 %, yksiköstä riippuen. Ensikertalaisten kiintiö säilytetään 70 %:ssa siten, että laajennetun todistusvalinnan ja valintakokeen kiintiöissä osuudet ovat noin 5 % ja noin 5 %.

Alan valintakoe muuttuu kaksivaiheiseksi. Kokeen ensimmäinen vaihe suoritetaan sähköisesti. Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisen vaiheen perusteella hakukohteittain kaksinkertainen määrä hakijoita valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Kokeen toinen vaihe järjestetään pandemiatilanteesta riippuen joko valvottuna sähköisesti tai yliopiston järjestämissä tiloissa, THL:n terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Tullakseen valituksi, hakijan pistemäärä kokeen toisessa vaiheessa saa olla enintään 20 % ensimmäistä vaihetta heikompi.

”Tiedostamme, että kauppatieteelliselle alalle on suuri hakupaine, joten valintatapojen muutokset koskettavat useita hakijoita. Valintaperusteiden muuttaminen kesken hakuprosessia on hyvin poikkeuksellinen ja valitettava asia, jota emme normaalioloissa koskaan tekisi. Olemme pyrkineet toteuttamaan muutokset niin, että meillä on koko ajan mielessä hakijan näkökulma ja hakijoiden oikeudet. Mutta myös niin, että voimme mahdollisimman hyvin varmistaa, ettemme valintojen yhteydessä vaaranna kenenkään henkeä ja terveyttä” sanoo Suomen kauppakorkeakoulut ry:n puheenjohtaja, Lappeenrannan kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo.

Yhteisvalinnan lisäksi kauppatieteitä voi päästä opiskelemaan myös Avoimen yliopiston väylän kautta. Kaikilla kauppatieteellisillä yksiköillä on Avoimen väylä ja osalla on käytössä myös väylä, jonka kautta hyväksytään opiskelemaan kaikki, jotka ovat suorittaneet tietyn määrän kursseja riittävän hyvillä arvosanoilla. Avoimen väylän kriteereihin voi tutustua tarkemmin yliopistojen kotisivuilla.

Tarkemmin muutoksista: http://www.kauppatieteet.fi/valintaperustemuutos-2020/

Lisätietoja:
Sami Saarenketo, Sami.Saarenketo at lut.fi, +358 (0)50 308 6181