Kauppatieteellisen alan valintakoe 2.6.2020 järjestettiin onnistuneesti etäyhteyksillä

Kauppatieteellisen alan ensimmäisen vaiheen valintakoe sujui onnistuneesti sähköisenä etäkokeena tiistaina 2.6. Valtakunnalliseen etäkokeeseen osallistui kaikkiaan 9150 hakijaa.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasan yliopistot, LUT-yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

Valtakunnallisesti aloituspaikkoja kauppatieteellisen alan koulutukseen on 1905. Paikoista yhteensä 1617 on jo täytetty todistusarvosanoihin perustuvalla valinnalla. Tänä vuonna hakijoita kauppatieteellisen alan koulutukseen oli 13 683.

”Kauppatieteiden ensimmäisen vaiheen valintakoe onnistui mielestäni erittäin hyvin. Joitakin satunnaisia yhteydenottoja on tullut mutta isossa kuvassa voimme olla tyytyväisiä koejärjestelyihin. Tulemme myöhemmin perusteellisesti analysoimaan yhteisvalintaan osallistuneiden kauppatieteellisten yksiköiden kokemukset näistä uusista koejärjestelyistä.” sanoo kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden yhdistyksen puheenjohtaja Sami Saarenketo.

Etävalintakoe toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoamalla alustalla, jota on käytetty ammattikorkeakoulujen ja tänä keväänä myös yliopistojen yhteisissä valintakokeissa. Hakijat osallistuivat kokeeseen omilla tietokoneillaan ja verkkoyhteyksillään, joiden toimivuudesta he olivat vastuussa. Teknistä tukea oli saatavilla yliopistojen hakijapalveluista ja IT-tuesta.

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään 16. kesäkuuta. Toisen vaiheen koe toteutetaan ensisijaisesti yliopistojen järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Hakijoita tiedotettiin valintakokeen toteuttamistavasta 27. toukokuuta.

Yhteisvalinnan tulokset valmistuvat viimeistään 15.7.2020. Valintakokeen oikeat vastaukset julkaistaan yhdessä 2-vaiheen valintakokeen vastausten kanssa tulosten julkistamisen jälkeen.